Konkurs biblioteczny – czytelnik roku szkolnego 2019/2020