Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia