Ramowy plan półkolonii letnich 2021 w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie