Wprowadzone przez Joanna

Egzamin ósmoklasisty

Informacja z MEN: „…Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

,

Konkurs „Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”

Drodzy uczniowie klas IV-VIII Zachęcam Was gorąco do wzięcia udziału w konkursie Prymas Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary organizowanym przez Stowarzyszenie Szkół Prymasowskich. Polega on na realizacji 5 zaproponowanych zadań (oczywiście wybieramy sobie jedno zadanie). Projekt ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych poprzez promowanie idei bliskich Prymasowi Tysiąclecia, którego życie i dzieło nierozerwalnie związane jest […]

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność […]

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice, W roku szkolnym 2020/2021 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2013 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2014, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!