Wpisy

Szanowni Rodzice, W roku szkolnym 2020/2021 edukację w szkole podstawowej zobowiązane są rozpocząć dzieci urodzone w 2013 roku. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2014, jeżeli dziecko korzysta obecnie z edukacji przedszkolnej lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.